• Copic for callbar – Chèn ảnh vào danh bạ iPhone

  • Color Yourboard 8 – Thay đổi màu sắc bàn phím iPhone, iPad

  • Đổi màu giao diện iPhone trên Eclipse 2

  • Khôi phục dữ liệu đã xoá trên iCloud

  • Thủ thuật copy nhạc, video từ iPhone ko qua iTunes hoặc AirDrop

  • CCControl iOS8

  • Thay đổi giao diện trên iPhone mà không cần jail-break

  • Nguyên tắc sạc pin cho iPad đúng cách

  • Thủ thuật thay đổi font chữ trên iPhone, iPad độc đáo

  • Phần mềm tạo âm thanh khi khởi động iPhone

Top