• Cập nhật thời thiết ngay menu bar OS X

  • 5 thủ thuật từ dòng lệnh Terminal tiết kiệm dung lượng cho Mac OS X

  • Những thủ thuật nhỏ với đồng hồ trên OS X

  • Hướng dẫn tạo bộ cài đặt USB Windows 7 trên OS X

  • Ẩn tập tin, thư mục bằng Terminal trên OS X

  • Hướng dẫn tắt tiếng khởi động của máy Mac

  • Shut down, restart, stand by máy Mac bằng câu lệnh Terminal

  • Facebook ++: Tuỳ biến ưu việt cho Facebook

  • Phần mềm giải phóng bộ nhớ Cleaner 3.2

  • Đã có công cụ Jail-break i0s 8.3 cho thiết bị Apple

Top